Nyheter

Prøvefiske i Longerakvatn og Gyvatn 2017

Publisert:

En undersøking i Gyvatn og Longerakvatn vart gjennomført for å gje ein status for fiskebestanden i vatne og vurdera behov for eventuell meir utsetting av fisk. En gledeleg nyheit er at bestanden av naturleg rekruttert aure i begge vatna auka. Rapporten anbefaler at det ikkje settas ut fisk i 2018-2019.Continue...

Takk for samarbeidet !

Takk for samarbeidet !

Publisert:

Otteraaens Brugseierforening(OB)  fekk hyggjeleg besøk av Knut P Sandnes denne veka, som på vegne av grunneigarane i Sandnes og ÅraksbøContinue...

Dam Breidvatn

Dam Breidvatn

Publisert:

Rehabilitering er ferdig etter omfattende ombygging og forsterkning av dammen.Continue...

Salg av settefisk

Salg av settefisk

Publisert:

25.06.2015 Otteraaens Brugseierforening sitt fiskeanlegg på Syrtveit selger fisk til utsetting for grunneiere. De ansatte ved fiskeanlegget kan bistå medContinue...