Dam Breidvatn

Dam Breidvatn

Rehabilitering er ferdig etter omfattende ombygging og forsterkning av dammen.

Entreprenør KR Entreprenør AS(tidligere entreprenør Svein Tore Kaasa AS),  har forestått rehabiliteringen med bakgrunn i nye damforskrifter.

Arbeidet har bestått i forsterkning av den gamle fyllingsdammen med ny støttefylling av sprengstein og oppstrøms og nedstrøms skråningvern av 2 lag plastring inkl. kronevern.Damkronen er hevet.

Fiberduk er benyttet som filter mot tetningskjerne av morene og mot løsmasser i terrenget.

Det er også gjort tiltak ved betongoverløpsdammen.

Kommentarfeltet er stengt.