Magasiner og dammer

Magasiner og dammer

Store vannmagasiner er en forutsetning for å kunne kjøre kraftverkene i Otra på en effektiv og godt planlagt måte.

Otteraaens Brugseierforening eier 22 dammer i Otravassdraget.

 

Store vannmagasiner er en forutsetning for å kunne kjøre kraftverkene
i Otra på en effektiv og godt planlagt måte.

Magasinene er også viktige i forbindelse med flomdemping. I Otravassdraget er
det totalt 14 magasiner. 9 av disse, deriblant de 3 største, ligger i Bykle
kommune, og de utgjør ca.85% av vassdragets totale magasinkapasitet. De minste
dammene er stort sett bygget av betong, mens de store dammene ved Botsvatn,
Vatnedalsvatn og Urevatn er laget av stein, grus og morene/asfalt. Otteraaens
Brugseierforening eier 18 dammer i Otravassdraget.

De største dammene er:

DAM HØYDE  LENGDE  VOLUM
Botsvatn 47m 575m 0,44 mill. m³
Vatnedalen Sør 120m 480m 4,30 mill. m³
Vatnedalen Nord   65m 380m 0,90 mill. m³
Urevatn 40m 150m 0,16 mill. m³

Kommentarfeltet er stengt.