Prøvefiske i Longerakvatn og Gyvatn 2017

Forfatter: Publisert: Kategori: Nyheter

En undersøking i Gyvatn og Longerakvatn vart gjennomført for å gje ein status for fiskebestanden i vatne og vurdera behov for eventuell meir utsetting av fisk. En gledeleg nyheit er at bestanden av naturleg rekruttert aure i begge vatna auka. Rapporten anbefaler at det ikkje settas ut fisk i 2018-2019.

Rapporten kan du lese her

 

Foto: Nils Børge Kile

Kommentarfeltet er stengt.