Rehabilitering av Dam Byglandsfjord

Rehabilitering av Dam Byglandsfjord

10.09.2014

Otteraaens Brugseierforening er eier av dam Byglandsfjord.

Dammen er  rehabilitert  ihht følgende metode:

Stabiliteten til pilar 4 sikres med forspente bergankre som monteres og gyses i hull boret fra topp av pilar. Gravitasjonsdammens stabilitet sikres med påstøp på damkrona(vest) og med slakke bergbolter(øst og vest)som monteres og gyses i hull boret fra topp av dam.

Fyllingsdammens tetning forhøyes slik at den ikke overtoppes ved ulykkesflom, og dammen sikres tilfredsstillende drenskapasitet og stabilitet i nedstrøms side og damtå.

TT Anlegg AS, Mandal har vært utførende entreprenør.

Agder Energi Vannkraft AS, Kristiansand har hatt byggeledelsen.

Dameier OB er meget godt fornøyd med utførelsen !

 

Kommentarfeltet er stengt.